Ripatsiga tuleb kaasa kett.
ELUPUU on paljudes spirituaalsetes traditsioonides esinev universaalne sümbol. Kujundit on peetud maailma keskmeks ja kõikide eluprotsesside aluseks. Sümboliseerib ühendust maa ja taeva vahel. Elupuu, kui maailma tsentner ja kõigi eluprotsesside alus, on ühtlasi olnud absoluutse reaalsuse ja surematuse sümbol. Samuti sümboliseeirb tarkust, loomingut, kaitset, küllust, viljakust, ilu ja lunastust.