ripatsi läbimõõt on u 2.5 cm. 
Lind sümboliseerib truudust, hoidmist, kellegi kalliks pidamist.